Certifikace a Ekologie

Cílem naší práce je vyrobit produkt, který bude splňovat nejpřísnější kvalitativní kritéria. Abychom toto tvrzení podpořili, nechali jsme se certifikovat podle normy ISO 9001. Stejně tak jako dbáme na kvalitu našich výrobků, dbáme i na ekologii. Nechceme, aby plastové výrobky plavaly v řekách a oceánech, a proto jsme již od roku 20XX certifikováni německou autoritu RAL ekologickou značkou Modrý Anděl, která zajišťuje uzavřený materiálový okruh.

Certifikace Modrý Anděl

Certifikační značka Modrý Anděl je nejstarší ekoznačkou na světě. Uděluje se výrobkům a službám, které jsou ve všech směrech šetrné k životnímu prostředí, splňují zdravotní a bezpečnostní standardy. Technické požadavky na označované výrobky a služby jsou posuzovány nezávislou porotou. V našem případě se jedná o výrobky z polyethylenu převážně fólie a odnosné/reklamní tašky. Tyto naše produkty se vyrábějí z již použitých výrobků. Cílem je uzavřít materiálový okruh, aby bylo možné původní materiál znovu a znovu využívat a tím se zamezilo je jeho skládkování nebo pálení ve spalovnách.

Výhody takto certifikovaných produktů:

 • Jsou vyrobeny z již použitých výrobků, které díky tomu neplavou řekách a oceánech.
 • Výroba je energeticky nenáročná v porovnání s ostatními typy materiálů.
 • Výroba je rovněž nenáročná na vodu.
 • Je to dlouhodobě udržitelný proces. Lze jej mnohokrát opakovat se stejným materiálem.
 • K recyklaci a následné výrobě dochází lokálně. Díky tomu se zboží nebo materiál nepřeváží přes půl světa.
 • A v neposlední řadě se jedná o prakticky nejlevnější variantu. Je tedy i ekonomicky udržitelná.

Certifikace ISO 9001

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality. Smyslem je nezávislé posouzení schopnosti společnosti plnit předpisy, které tato norma stanovuje. 

Přínosy certifikace ISO 9001:

 • Efektivní kontrola kvality výrobků.
 • Poskytování služeb na vysoké úrovni.
 • Garance stability a kvality.
 • Možnost účastnit se velkých zakázek.
 • Kontrola takto nastavených pravidel nezávislou autoritou.

Certifikace FSC

Certifikace FSC (Forest Stewardship Council) se zaměřuje na ekologicky šetrné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Smyslem je chránit lesy a minimalizovat nelegální těžbu dřeva.